Bescherming van Persoonsgegevens

Het netwerk TROC.COM gaat de verbintenis aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen, in overeenstemming met de Europese verordening betreffende gegevensbescherming.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS :

LDe persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de activiteiten van de e-commerce website of rechtstreeks in de verkooppunten, worden verwerkt door :

Het hoofd van de informaticadienst van TROC DE L’ILE SA
Maatschappelijke zetel : 2, rue des Alizés – 30133 LES ANGLES
Hieronder « TROC.COM » genoemd.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN

Verwerking van de persoonsgegevens in de loop van onze commerciële relaties :

De informatie en gegevens die op u betrekking hebben, zijn noodzakelijk voor het beheer van uw in depot gegeven goederen, uw aankopen en bestellingen. Deze informatie wordt bewaard tijdens de duur die nodig is voor de commerciële relatie met TROC.COM (levering, betaling, waarborgen, geschillen, …).

Betaling met bewaring van de bankgegevens :

Om betalingen ten gunste van TROC.COM mogelijk te maken worden uw bankgegevens in alle veiligheid verzameld en bewaard door onze bankpartner.

Informatie en nieuwsbrieven van TROC.COM :

Administratieve e-mails : Indien u een product online reserveert, ontvangt u een bevestiging van deze reservatie en van de verwerking ervan. Deze berichten zijn noodzakelijk voor de goede uitvoering van de transacties.

TROC.COM nieuwsbrieven

Indien u aanvaardt om TROC.COM nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u informatie van ons merk ontvangen om u op de hoogte te houden van onze actualiteit en van de voordelen die u kunt genieten.

Indien u de TROC.COM nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit op elk ogenblik aangeven in “Mijn rekening” of een e-mail sturen naar dit adres : DPO@troc.com

Direct Marketing

TROC.COM blijft uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketing-doeleinden, aangezien u belangstelling hebt getoond voor ons merk.

Als u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit op elk ogenblik laten weten door een e-mail naar dit adres te sturen : DPO@troc.com

WELKE GEGEVENS WORDEN OP ONZE WEBSITE VERZAMELD

Welke gegevens? :

Wij verzamelen en verwerken met name uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, geschiedenis van uw bestellingen, geraadpleegde producten, klachten.

Het al dan niet verplichte karakter van gegevens wordt bij het verzamelen aangegeven met een sterretje. Sommige gegevens worden automatisch verzameld door uw handelingen op de website.

Wij wijzen er ook op dat wij anoniem bezoekcijfers meten, zoals het aantal bekeken pagina’s of het aantal bezoeken aan onze website.

Wanneer ?

Wij verzamelen de informatie die u aan ons verschaft :

  • Wanneer u als klant of depositogever uw account “mijn rekening” aanmaakt
  • Wanneer u een aankoop doet op onze website, via onze app of in de winkel
  • Wanneer u surft op onze website of via de app of wanneer u producten raadpleegt
  • Wanneer u deelneemt aan een spel of wedstrijd
  • Wanneer u contact opneemt met onze consumentendienst
  • Wanneer u een commentaar opstelt

WELKE GEGEVENS WORDEN IN DE WINKEL VERZAMELD

Welke gegevens :

Wij verzamelen en verwerken met name uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …

Wanneer ?

Wij verzamelen de informatie die u aan ons verschaft :

  • Wanneer wij een contract voor verkoop via depot opstellen
  • Wanneer u wenst dat de winkelverantwoordelijke opnieuw contact met u opneemt
  • Wanneer u deelneemt aan een spel of wedstrijd
  • Wanneer u contact wenst op te nemen met onze consumentendienst

WELKE RECHTEN HEBT U ?

Uw rechten op basis van de Privacywetgeving en GDPR

Overeenkomstig Privacywetgeving, nog versterkt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), beschikt u over het recht van inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens.

U kunt uw recht om verzet aan te tekenen nu uitoefenen en elk gebruik van uw gegevens doen stoppen door een e-mail te sturen naar dit adres : DPO@troc.com.

De bewaartermijn van de gegevens

De meeste gegevens van uw accounts – op het internet en/of als depositogever – betreffen uw aankopen en/of depots en ze worden zolang bewaard als nodig is voor de commerciële relatie met TROC.COM (levering, betaling, waarborgen, geschillen, …).

Als die termijn voorbij is, kunnen uw persoonsgegevens worden gewist als u daarvoor een verzoek indient op dit adres : DPO@troc.com.

SOCIALE MEDIA

Het gebruik van sociale media kan leiden tot het verzamelen en uitwisselen van gegevens tussen de sociale media en TROC.COM.

Wij nodigen u uit om de beleidsverklaringen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de sociale media te raadplegen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens in te stellen.

TROC.COM zelf verzamelt bepaalde informatie en persoonsgegevens over onderwerpen waarvoor u belangstelling toont op de TROC.COM pagina’s van de sociale media.

TROC.COM kan deze gegevens gebruiken om de commerciële relatie te verbeteren. Voor het gebruik ervan gelden de onderhavige voorwaarden.

COOKIES EN DOELGROEPAFBAKENING VOOR RECLAMEDOELEINDEN

De website TROC.COM werd ontwikkeld om rekening te houden met de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Wij kunnen cookies gebruiken die partners in staat stellen om advertenties aan te bieden die overeenstemmen met uw behoeften.

ACTUALISERING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Wij behouden ons het recht voor om het onderhavige Vertrouwelijkheidsbeleid bij te werken. De meest actuele versie is beschikbaar op www.troc.com